Datum konání : 9. 12. 2019

Místo konání : Opava


Z jednání Rady :

Rada vzala na vědomí

  • rezignaci Obce Melč na členství v Euroregionu Silesia – CZ
  • zprávu o plnění rozpočtu na rok 2019 k 31.10.2019
  • informace o aktuálním stavu programu INTERREG V-A ČR-Polsko
  • informace o aktuálním stavu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia programu INTERREG V-A ČR-Polsko
  • informace o přípravách na programové období 2021 – 2027

Rada dále projednala

  • personální a technické záležitosti sekretariátu Euroregionu Silesia – CZ
  • záležitosti projektu „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“
  • záležitosti projektu „Silesianka - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia“
  • informace o projektové žádosti „Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia“