Datum konání : 24. 9. 2018

Místo konání : Opava


Z jednání Rady:

Rada schválila

 • změnu č. 2 rozpočtu na rok 2018

Rada vzala na vědomí

 • zprávu o plnění rozpočtu na rok 2018 k 31.8.2018
 • informace o aktuálním stavu programu INTERREG V-A ČR-Polsko a schválených projektech
 • informace o Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia programu INTERREG V-A ČR-Polsko a schválených projektech
 • informace o zahájení přípravy na programové období 2021 – 2027
 • informaci o udělení ocenění české a polské straně Euroregionu Silesia - Zlaté čestné medaile za zásluhy pro Slezské vojvodství

Rada doporučila

 • Prezidiu Euroregionu Silesia obnovit činnost společné pracovní skupiny pro záležitosti evropských seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Rada dále projednala

 • personální záležitosti českého sekretariátu Euroregionu Silesia
 • záležitosti projektu „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“ schváleného k financování z programu INTERREG V-A ČR – Polsko
 • záležitosti projektu „Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“ schváleného k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A ČR – Polsko
 • záležitosti projektu „Pohádková Odra" schváleného k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A ČR - Polsko
 • záležitosti projektu „20 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia" schváleného k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A ČR - Polsko
 • postup přípravy projektové žádosti na projekt „Silesianka - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia" k předložení do prioritní osy 2 programu INTERREG V-A ČR - Polsko
 • projektový záměr „Euroregion Silesia jako evropské seskupení pro územní spolupráci" k předložení do Fondu mikroprojektů v rámci programu INTERREG V-A ČR - Polsko