Datum konání : 16. 9. 2019

Místo konání : Opava


Z jednání Rady:

Rada schválila

  • změnu č. 1 rozpočtu na rok 2019

Rada vzala na vědomí

  • zprávu o plnění rozpočtu na rok 2019 k 31.8.2019
  • informace o aktuálním stavu programu INTERREG V-A ČR-Polsko a Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia
  • informace o přípravě na programové období 2021 – 2027
  • informaci o výstupech z XXV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci konaného ve dnech 6. – 7. 6. 2019

Rada dále projednala

  • průběh realizace projektu „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“
  • výstupy projektu „Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“
  • informace o zahájení projektu „Silesianka - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia“
  • projektovou žádost na projekt „Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia“ předloženou do Fondu mikroprojektů v rámci programu INTERREG V-A ČR – Polsko