19.2.
2020

Jednání Valné hromady české části Euroregionu Silesia

Dne 17. února 2020 se konalo XXVIII. zasedání Valné hromady Euroregionu Silesia - CZ, na které byla mj. schválena zpráva o hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020, byly projednány záležitosti programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, aktuální informace o přípravách na období 2020+ a záležitosti vlastních projektů Euroregionu Silesia.

19.2.
2020

Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia

Evropská územní spolupráce je nástrojem politiky soudržnosti, jehož cílem je řešit přeshraniční problémy a společně rozvíjet potenciál různých území. Pro rok 2020, kdy si připomínáme 30 let od zavedení tohoto nástroje s názvem INTERREG, připravil Euroregion Silesia projekt s názvem „Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia", který byl schválen k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

19.2.
2020

Výsledky 8. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 12. prosince 2019 se v Opavě konalo 8. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 31 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde.