Pro urychlení čerpání prostředků z prioritní osy 3 „Vzdělání a kvalifikace“ v rámci Fondu mikroprojektů vyhlašuje Euroregion Silesia mimořádné kolo určené pouze pro žadatele o dotaci z této osy. Žadatelé především z řad středních a vysokých škol ve spolupráci s polskými školami mohou žádat o dotaci na přípravu a realizaci společných vzdělávacích kurzů, praktické výuky, programů a dalších forem společného vzdělávání včetně e-learningu, na systémová opatření v oblasti vzdělávání (studie, strategie, výměny informací a zkušeností, vzájemné uznávání diplomů/kvalifikace apod.) a další doplňkové aktivity jako např. evaluaci efektivity programů výuky, přípravu společných vzdělávacích materiálů, propagační opatření směrem k široké veřejnosti či specifické cílové skupině apod. Příjem žádostí v tomto kole bude ukončen 28. června 2021. Žadatelé mají zároveň možnost využít i další kola příjmu žádostí společná pro všechny prioritní osy. Projekty mohou být plánovány na příští školní/akademický či kalendářní rok, všechny projekty financované z Fondu mikroprojektů však musí být ukončeny do konce roku 2022.