Euroregion Silesia provádí dotazníkové šetření, jehož cílem je ověřit povědomí o programech Evropské unie podporujících přeshraniční spolupráci a povědomí o Euroregionu Silesia. Toto šetření je součástí procesu zpracování strategického dokumentu Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2021-2027 v rámci projektu „Euroregion Silesia 2021-2027 – myslíme strategicky“, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Krátký on-line dotazník obsahuje 26 otázek rozdělených do tří sekcí a jeho vyplnění trvá cca 15 minut.

Budeme rádi, pokud dotazník vyplníte a pomůžete nám tak nasměrovat budoucnost přeshraniční spolupráce v našem euroregionu.

Dotazník je k dispozici zde https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe40epCQcn68pJucNYKMiSiF0bIuvEw5I4x-yqwSKs_6_fK_g/viewform.